Myocarditis

Jasper is overleden aan een hartstilstand die het gevolg was van wat in medische termen virale myocarditis heet. Dit is een ontsteking van de hartspier die wordt veroorzaakt door een virus.

Myocarditis is in zekere zin een onschuldige aandoening. Bijna iedereen die griep heeft, heeft in zekere mate ook een ontstoken hartspier. Maar hoe vaak dat voorkomt is niet precies bekend. Op zich is het niet iets om bang van te worden. Alleen in zeer zeldzame gevallen gaat het fout. Jasper was zo'n zeldzaam geval. Het griepvirus is bij hem naar binnen geslagen en heeft er voor gezorgd dat zijn hart binnen een dag zo was aangetast, dat het ophield met kloppen.

Myocarditis is erg moeilijk te diagnostiseren. Eigenlijk kan diagnostiseren alleen als myocarditis zich langzaam ontwikkelt. Maar zeker bij kinderen is dat meestal niet het geval. "Een van de eerste symptomen van myocarditis is de dood", schrijft een cardioloog op een website over myocarditis.
De artsen van het Radboudziekenhuis konden pas na obductie vaststellen wat nu precies de oorzaak van Jaspers overlijden was. In de nacht dat Jasper overleed, stonden ook zij voor een raadsel.

Had Jaspers dood op een of andere manier voorkomen kunnen worden?
Nee. Want zelfs als myocarditis bij Jasper tijdig gediagnostiseerd was, had iedereen machteloos gestaan. Myocarditis wordt namelijk veroorzaakt door een virus. En tegen virussen zijn geen medicijnen.

Een half uur voor Jasper overleed heeft een huisarts nog naar hem gekeken. Had hij dan niet kunnen zien dat er wat ernstigs aan de hand was?
Nee. Jaspers klachten (kortademigheid, ondertemperatuur) waren niet van dien aard dat vermoed kon worden dat hij zó ziek was. Bovendien: Jasper was helder, beantwoordde vragen en had verder nergens pijn.
Dat de dienstdoende arts en onze eigen huisarts in de richting van griep/longen zochten, is niet meer dan logisch. Als je in Nederland hoefgetrappel hoort, verwacht je een paard. Geen struisvogel met kunstbenen.

Had Jasper pijn?
Nee. Ik heb Jasper dinsdagavond diverse malen gevraagd of hij ergens pijn had. Zijn antwoord; "neehee".
Toen ik hem zei dat hij met zijn vinger aan moest wijzen waar het pijn deed wees hij op zijn wang.

"Volgens mij jok je, Jasper."
"Ja."
Hij wou gewoon van het gezeur af zijn.
Ook de manier waarop Jasper dood is gegaan, deed geen pijn. Zijn hart is gewoon gestopt met kloppen en Jasper is gewoon weggegleden. Zonder pijn.

Voor wie meer wil lezen over myocarditis:
The Myocarditis Homepage (Engelstalig)
Persoonlijke verhalen (Engelstalig)


< < < < - - - Terug